Children's International School Moss

Apply for Admission

Application for Admission

Registration of Interest

Registration of Interest

Admissions
The principal on site is responsible for enrolling students in the school  as well as placing students in the appropriate class.

The schools office manager coordinates all procedures, paperwork and inquiries related to admissions.

We do our best to include all students, with no discrimination. Students do not have to be able to speak English in order to enroll at CIS. While attending students will be expected to learn it and will be given help until they become independent. We wish to promote effective learning, interest in other cultures and global perspectives, and international mindedness.

The school has no deadline for applications. Students may be admitted at any time during the school year, apart from the month of June.

Children`s International School is a private school and school fees will be charged according to state regulations.

Prices:

School fees: 2210,- NOK for PYP1-MYP1 and 2390,- for MYP2-4 pr month, 11 months pr year.

SFO fees: 1600,- kroner pr month 11 months pr year

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Inntak

Rektor på skolen er ansvarlig for inntak av elever til skolen og for å plassere de i den aktuelle klassen.

Skolens administrator koordinerer all prosedyrer, papirarbeid og forespørsler relatert til inntaket.

Vi gjør vårt beste for å inkludere alle elever, uten diskriminering. Elever trenger ikke å være i stand til å snakke engelsk for å starte på skolen, selv om det vil bli forventet at de lærer det og vil få undervisning på sitt nivå så de raskt kan delta i undervisning på engelsk. Vi ønsker å fremme effektiv læring, interesse for andre kulturer, og gi elevene globale perspektiver og et internasjonalt tankesett.

Skolen har ingen søknadsfrist. Elever kan bli tatt inn når som helst i løpet av skoleåret, bortsett fra juni måned.

Children`s International School er en privatskole og skolepenger vil bli fakturert i henhold til statlige forskrifter.

Priser:

Skolepenger: 2210, - for PYP1-MYP1 og 2390,- for MYP2-4 kroner pr måned, 11 måneder i året.

SFO avgifter: 1600, - kroner pr måned 11 måneder pr år.